Tone of voice: Tips voor het schrijven over je merk

Iedereen schrijft tegenwoordig voor zijn vak. Artikelen, blog posts, commentaren op social media, white papers … op elk terrein en niveau wordt verwacht dat we ons bedrijf schriftelijk kunnen vertegenwoordigen. Hier zit een risico in. Honderd mensen hebben honderd opvattingen en honderd schrijfstijlen, wat voor een bibliotheek aantrekkelijk is, maar contraproductief als we over merken praten. Er moeten dus afspraken worden gemaakt over de tone of voice. Wat gaan we met z’n allen vertellen en hoe gaan we dat vertellen?

In dit artikel laat ik aan de hand van een paar simpele voorbeelden zien hoe deze afspraken inspirerend kunnen werken.

Stimulus > respons

Waarom schrijf je eigenlijk over je merk? Om te vertellen hoe goed je bent? Mis. Je schrijft om de lezer te laten vertellen hoe goed je bent.

Stimulus > respons, dat is de kern van elke vorm van communicatie. Voer je lezers met informatie waaruit ze zelf de conclusie trekken die jij wilt dat ze trekken.

‘Informatie’ mag je ruim interpreteren. Je content en reclame, de acties die je voert, social media en klachtenafhandeling, je garantievoorwaarden en de goede doelen die je steunt, kortom uit alles wat je uit naam van een merk doet. Teveel om op te noemen, laat staan hier te behandelen. Daarom beperk ik me tot één communicatiemiddel: het geschreven woord.

Een merk is een persoon

Na veel nadenken en onderzoek hebben we gedefinieerd welke eigenschappen ons merk heeft. Die zijn – vanzelfsprekend – allemaal positief en onderscheidend in de markt. Maar is dat ook hoe de doelgroep ons ziet? Niet automatisch. Daar moeten we aan werken. Onze identiteit als merkpersoon vraagt ook om een verbale identiteit. Dat is de tone of voice: een interne overeenstemming om ervoor te zorgen dat alle teksten die we de wereld insturen bij ons passen.

Le blocage de l’écrivain by FindYourSearch (LICENSED UNDER CC BY-SA 2.0)

Tone of voice richtlijnen kunnen ver gaan. Een grote bank waar ik ooit voor gewerkt heb, maakte me bij het kennismakingsgesprek al blij met een 31 pagina dik document, waarin tot de laatste punt en komma stond voorgeschreven hoe ‘een uniforme communicatie met de klant te realiseren in het kader van de schriftelijke communicatie in de niet-live contacten.’

Voor een professionele copywriter is zoiets wel interessant en redelijk hanteerbaar. Maar voor wie van schrijven niet zijn hoofdactiviteit maakt, werkt een dergelijke catechismus vooral verlammend.

Hier zijn en paar simpele principes waar je meer aan hebt. Laten we beginnen onze fictieve merkpersoon te definiëren en dan bekijken wat dit betekent voor de tone of voice van al onze teksten.

Ons merk is

Daar kunnen we mee voor de dag komen. Maar hoe gebruiken we onze persoon bij het schrijven van onze teksten? Op twee manieren eigenlijk: als inspiratie en als checklist. We gaan het eens per eigenschap bekijken. Je zult zien dat je zelfs de meest ingetogen teksten kunt bezielen met persoonlijkheid.

We zijn vriendelijk

Zoek ter inspiratie naar associaties en synoniemen: verwelkomend, sympathiek, ondersteunend, warm, gewoon.

We zijn fantasievol

Zoek naar synoniemen: visionair, creatief, experimenteel, open voor nieuwe ideeën, in de frontlijn.

We zijn zelfverzekerd

Associeer op dit woord: bekwaam, een autoriteit, trots op onze prestaties.

Zelfvertrouwen by Vic (LICENSED UNDER CC BY-SA 2.0)

Voorschriften zijn er al genoeg en hoewel we ze niet kunnen missen, zijn ze tegelijk beperkend. De tone of voice moet worden bewaakt, daar zijn kaders voor nodig. Maar hij moet vooral met verve worden toegepast en dat vraagt om vrijheid en inspiratie. Door de karaktertrekken van de merkpersoon als inspiratiebron én als controlemiddel te gebruiken, kan iedere medewerker teksten schrijven die een merk helpen bouwen.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? En aardig artikel – dat ook mij heeft geïnspireerd bij het schrijven van dit verhaal – is WRITE, een intern document van de universiteit van Leeds. Je kunt het downloaden als pdf en het bevat ook een van de betere top 10 lijstjes met tips over schrijven voor het internet.